Jdi na obsah Jdi na menu

Co je to ortodoncie?

Kdy poprvé navštívit ortodontistu?Obrazek

Jak to u nás chodí ?

Jak rovnátka vypadají ?

Lze nasadit rovnátka v každém věku ?

Mohou se pod rovnátky zkazit zuby ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to ortodoncie?

Ortodoncie je  samostatný obor v rámci stomatologie, specializovaný na diagnostiku a léčbu nepravidelného postavení zubů a čelistí. 

Kdo je kvalifikován k výkonu ortodoncie ?

Pro získání specializace v oboru ortodoncie je nutné studium Zubního lékařství na lékařské fakultě. Dále již "hotový" zubní lékař musí projít tříletou specializační přípravou. Tato příprava má formu denního postgraduálního studia na stomatologické klnice. Toto studium je zakončeno složením atestační zkoušky a obhajobou odborné práce.  

 

 

ZPĚT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy poprvé navštívit ortodontistu?

Stejně jako ve většině oborů, i v ortodoncii má velký význam prevence. Neznamená to však začít s léčbou příliš brzy nebo za každou cenu. Jsou však vady, které by nemusely vzniknout, pokud by se dítě dostalo ortodontistovi včas. 

Kolem šestého roku se začíná vytvářet skus v postranním úseku smíšeného chrupu. Prořezávají první stálé stoličky a je tudíž možné poprvé rozpoznat první odchylky od pravidelného uspořádání zubů. Pokud tedy váš zubní lékař rozpozná tento problém, bylo by dobré navštívit ortodontistu. První konzultace u specialisty by tedy měla proběhnout přbližně do 7 let věku dítěte.

Co ortodontista sleduje?

- zhotoví přehledný  RTG snímek  a celkově vyhodnotí vývoj chrupu 

- posoudí postup prořezávání zubů

- šířku zubních oblouků

- růst čelist

- přítomnost zlozvyků ( cucání palce)

- místo pro prořezávající stálé zuby

Co může včasný zásah přinést ?

- zjednodušit nebo zkrátit čas následné ortodontické léčby

- snížit riziko zaklínění stálých zubů

- zlepšit výslovnost

- zvýšit estetiku a sebevědomí

- přispět k prevenci úrazů zubů

 

 

  ZPĚT

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to u nás chodí ?                           

Obrazek

 

 

 

       

 

 

Každý pacient je u nás vnímán individuálně. Potřebujeme slyšet přesně  proč pacient přichází a co ho trápí, eventuelně co by chtěl  změnit na jeho chrupu či obličeji. Léčebný plán se stanoví na podkladě důkladného klinického vyšetření. Situace v ústech se posoudí společně s  ohledem na vyjádřené problémy.

Stanovení léčebného plánu se provádí pomocí počítačové analýzy digitálního rentgenového snímku. Na našem pracovišti funguje moderní RTG přístroj, pacient nemusí tedy nikde cestovat.

Postup před nasazením rovnátek a průběh léčby je následující:

1. Návštěva - Konzultace - 10-15 min. Pacient vyjádří svůj problém a dozví se základní principy léčby. Zároveň je provedeno první zběžné vyšetření. Pokud máte doporučení od ošetřujícího praktického zubního lékaře - je tato návštěva hrazena pojišťovnou.

2. Návštěva - Vstupní vyšetření - asi 30min
Provede se kompletní klinické vyšetření - odebrání anamnézy, zhotovujeme 2 rentgenové snímky, fotografie (obličej i chrup), provedou se otisky chrupu na studijní sádrové modely. Případně se naplánují vyšetření u jiných specialistů (je-li to potřeba). Část těchto úkonů hradí pojišťovna - doplatek je za použití nadstandartních diagnostických pomůcek a materiálů.

3. Návštěva - Konzultace léčebného plánu -
Z údajú sebraných při vstupním vyšetření se provede stanovení léčebného plánu. Lékař provede počítačovou analýzu RTG, dále analýzu sádrových modelů (vč. prostorové anylýzy) a v neposlední řadě analýzu fotodokumentace. Z výsledků těchto měření lékař navrhne léčebný postup a vhodný aparát. Tyto léčebné možnosti přednese při konzultaci pacientovi. Při této návštěvě je prostor na dotazy a názornou demonstraci aparátu. Konzultaci léčebného plánu hradí pacient.

4. Návštěva - Zahájení léčby - Pokud se pacient souhlasí s léčebným plánem můžeme ve  4.návštěvě pevná rovnátka nasadit. Kontroly jsou přibližně každých 6 týdnů. Průměrná doba léčby je 2 roky, podle složitosti případu.

5. Retence - Po ukončení léčby fixním aparátem (rovnátky „napevno“) musí všichni pacienti nosit snímací retenční aparát - pro udržení stavu dosaženého léčbou. Dále se standartně podlepují dolní přední zuby drátkem, který je nafixován lepidlem na vnitřních plochách zubů (nic není vidět).

 

 

 ZPĚT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze nasadit rovnátka v každém věku ?

           Věk není překážkou pro nasazení rovnátek. Existují jisté okolnosti, které jsou jiné u dětí, mladých dospělých a dospělých. U dětí jsou reakce na stimulaci závěsného aparátu o něco pružnější, ale v principu jsou dvě skupiny pacientů, ti kterým se zuby hýbou lépe a ti u nichž je pohyb o něco pomalejší. Vyjjímkou nejsou ani pacienti nad 60 let, cíle ortodontické léčby jsou však většinou trochu jiné než u dětských pacientů.

 

 

 ZPĚT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mohou se  pod rovnátky zkazit zuby ?

        Nalepením zámečků na zuby se ztíží udržování dostatečné hygieny chrupu. Pro dobré vyčištění je nutné používat speciální pomůcky dentální hygieny a věnovat čištění zvýšenou péči. Při nasazení fixního aparátu pacienta názorně  poučíme jak rovnátko čistit. Pacient je také vybaven vhodnými pomůckami.

         V případě dodržování pokynů a zásad čištění nehrozí vytvoření kazů.

          Pokud však dlouhodobě  není fixní aparát dobře čištěn, lze očekávat určité změny na sklovině a závěsném aparátu. Lékař kontroluje úroveň dentální hygieny a v případě nedostatečného čištění pacienta upozorní na riziko poškození zubů. Pokud se toto opakuje, nastupuje opakovaná instruktáž dentální hygienistkou.

 

 

  ZPĚT